EuskalEtxeak. Portail de et pour les maisons basques

Euskal Etxeak Digitala #749

749 ZK.
2019 / 11 /  25 - 29

 

Nº 749
25 - 29 / 11 / 2019

EUSKAL DIASPORA AUSTRALIAN

 

> Australiako euskaldunen bazkariaren bigarren edizioa Gernikan

 

LA DIÁSPORA VASCA EN AUSTRALIA

 

> Segunda edición del almuerzo de vascos de Australia en Gernika

Joan zen larunbatean, azaroak 23, egin da Gernikako Zimela jatetxean bigarren urtez Euskal Australiar Alkartearen bazkaria. Australiatik itzulitako ia 200 lagunek hartu dute parte topaketan. Pertsona horiek bertara emigratu zuten 60ko hamarkadan Espainiako gobernuak eta Australiakoak sinatu zituzten migrazio hitzarmenak zirela medio, batez ere kanaberan eta tabakoan lan egiteko Queensland-eko estatuan (Australiako ipar-ekialdean). Gehienak euskaldunak ziren eta Euskadin Busturialdetik eta Lea-Artibaitik, Gernikako inguruetatik hortaz, zetozen asko eta asko. Topaketara Gernikako Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako (Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza) ordezkariak ere etorri dira.

El pasado sábado 23 de noviembre se ha celebrado en el restaurante Zimela de Gernika por segundo año el almuerzo anual de la asociación Euskal Australiar Alkartea. Han tomado parte en este encuentro casi 200 retornados de Australia. Estas personas emigraron allí en la década de los 60 mediante acuerdos migratorios entre el Gobierno español y el australiano, principalmente para trabajar en la caña y el tabaco en el estado de Queensland (al noreste de Australia). Eran en su mayoría vascos y en Euskadi procedían sobre todo de las comarcas de Busturialdea y Lea-Artibai, en el entorno de Gernika. Al encuentro han acudido asimismo representantes del Ayuntamiento de Gernika y del Gobierno Vasco (Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior).

 

 

> Emigrazio txikia eta ez oso ezaguna

 

> Una emigración pequeña y poco conocida

 

Ekitaldiaren hasieran hitz hartu zuten Loren Arkotxak (Euskal Australiar Alkarteko bokala eta aspaldion kanabera ebakitzaile izan zena Queensland-en), Jose Maria Gorroñok (Gernikako alkatea) eta Amaia Urberuagak (euskalaustraliarra bera eta Euskal Australiar Alkartearen presidentea). Amaiak Australiako agintariek bidalitako zorion mezua irakurri zuen. Kontua zen duela 60 urte 2.500 euskaldun inguru iritsi zirela Queensland-era (nahiz eta XIX. mendearen amaieratik euskal kolonia txiki bat bertan egon) "Australia Zuriaren" politikaren ondorioz (eta arau horren bidez europar zurien ondorengoek soilik emigratu zezaketen hara). Berba egin zuenean Amaiak gogora ekarri zuen lehen ez bezala orain, zorionez, enbaxadorea den lehen emakume aborigenak sinatzen zuela Australiako gobernuko mezua. Bazkarian zeuden guztiak txaloka hasi ziren Australiako gizartearen ikuspegi aldaketa horren omenez. Bazkariaren ondoren jendeak berbena alai bati ekin zion.

 

 

Al inicio del acto tomaron la palabra Loren Arkotxa (vocal de Euskal Australiar Alkartea y antiguo cortador de caña en Queensland), Jose María Gorroño (alcalde de Gernika) y Amaia Urberuaga (vascoaustraliana y presidenta de Euskal Australiar Alkartea), que leyó un mensaje de felicitación de las autoridades australianas. Hace 60 años unos 2.500 vascos y vascas llegaron en varias oleadas a Queensland (aunque existía una pequeña colonia vasca desde finales del siglo XIX) en virtud de la política de la "Australia Blanca", por la que sólamente emigraban allí los descendientes de europeos blancos. En su alocución Amaia Urberuaga recordó que por fortuna ahora el mensaje de felicitación lo firmaba la primera mujer aborígen embajadora del Gobierno australiano. Todos los presentes aplaudieron el cambio de perspectiva social y finalizada la comida se inició una animada verbena.

> Gehienak Gernika ingurutik atera ziren Queensland-eko estatura joateko

 

> La mayoría salían de la zona de Gernika para dirigirse al estado de Queensland

Duela urtebete hasi zuen bere ibilbidea Euskal Australiar Alkarteak eta joan zen urteko bazkaria abiapuntua izan zen Australian euskal emigrazioak sortutako kultura ondarea berreskuratzeko, balioan jartzeko eta ezagutarazteko ahaleginak hasteko. Emigrante horietako gehienak lurralde berezi batetik zetozen: Mundaka, Gernika, Markina eta Lekeitioko udalerriek egituratzen duten erronboide baten eremutik. Bizkaiko azpiunibertso txiki horretatik dator Josu Arrate (Australiara joandako emigrante baten seme eta oso famatua den Mary Arrate Bengoaren iloba; bigarren belaunaldiko australiarra Mary bera eta 'farm' baten jabea ere Townsville-n, non euskaldun askok lan egin zuten), baita Leire Goirigolzarri eta Esther Korta (Australiako euskal emigrazioarekin loturak dituzte hauek biek ere). Hirurok Euskal Australiar Alkarteko kideak dira eta materiala eta testigantzak biltzen ari dira. Irudian Josu Arrate eta Leire Goirigolzarri txantxetan kanabera mozteko matxete batekin.

 

 

 

Euskal Australiar Alkartea nació hace un año y el almuerzo de hermandad del año pasado fue el punto de partida para recuperar, poner en valor y dar a conocer el patrimonio cultural generado por la emigración vasca en Australia. La inmensa mayoría de esos emigrantes procedían del territorio que, como si fuera un romboide, se expande entre Mundaka, Gernika. Markina y Lekeitio. De este microuniverso de Bizkaia proceden Josu Arrate (hijo de emigrante a Australia y sobrino de la emblemática Mary Arrate Bengoa, australiana de segunda generación y dueña de una 'farm' en Townsville, donde han trabajado muchos vascos) y también Leire Goirigolzarri y Esther Korta (igualmente vinculadas a la emigración vasca en Australia). Los tres son integrantes de Euskal Australiar Alkartea y están recopilando material y testimonios. En la imagen Josu Arrate y Leire Goirigolzarri bromean con un machete de cortar caña.

 

 

 

> Baina Melbourne-n eta Sydney-n ere badago euskal jendea eta istorio pilo dituzte kontatzeko

 

> Pero también hay gente vasca en Melbourne y Sydney y con muchas historias que contar

Joan zen uztailean elkarteak bidaia antolatu zuen Australiara. Elkarteko kideei, senideei eta gertukoei zuzenduta egon zen. Emigrante gisa haiek bizi izan zuten iragana nolabait berraztertzea zen helburua. Zentzu horretan lehen urratsa izan da. Herrialde erraldoi horretako kokagune ezagunenetan egon ziren, eta, jakina, Queensland estatuan ere, inguru hori baitzen euskal 'cane cutters'-ak (kanabera ebakitzaileak) hartu zituena. Baina txikiagoa izan arren, historikoki Melbourne-n eta Sydney-n ere euskal presentzia egon da. Izan ere, Sydney-ko Operaren Etxea (Sydney Opera House deritzona ingelesez), irudian agertzen dena eta XX. mendeko eraikinik ospetsuenetako bat dena, duela 60 urte hasi zen eraikitzen (1959an) eta 1973an inauguratu zen. Obra horretan euskaldunak egon ziren lanean. Horien artean, Sydney-ko erdiguneko Darlinghurst auzoko eraikin bat egokitu zutenen 26 euskal familietako batzuk, 1966an "Gure Txoko" Euskal Etxea sortzeko. Opera House-n eta Sydney-ko Euskal Etxean beharretan ibili ziren langileen adibide bat dat, eta horrekin batera Australiara joandako euskal emigrazioaren memoria biziko altxorra dago, deskubritu eta zabaldu behar dena.

 

El pasado mes de julio la asociación organizó un viaje a Australia para sus miembros, familiares y allegados. Ha sido un primer paso para revisitar el pasado que vivieron como emigrantes. Estuvieron en los enclaves más conocidos de ese inmenso país y por supuesto en el estado de Queensland, que es el que acogió a los 'cane cutters' (cortadores de caña) vascos. Pero aunque menor, históricamente también ha habido presencia vasca en Melbourne o Sydney. De hecho, la Sydney Opera House o Casa de la Ópera de Sydney (uno de los edificos más famosos del siglo XX), que aparece en la imagen, comenzó a costruirse precisamente hace 60 años, en 1959, y se inauguró en 1973. Hubo trabajadores vascos en esa obra. Entre ellos algunos de los integrantes de las 26 familias vascas que acondicionaron un edificio del barrio de Darlinghurst, en el centro urbano de Sydney, para en 1966 fundar la Euskal Etxea "Gure Txoko". El de los obreros de la Opera House y la Euskal Etxea de Sydney es sólo un ejemplo del tesoro de memoria viva de la immigración vasca a Australia que hay que descubrir y difundir.

 

 

> Zazpi tren, itsasontzi bat eta helmuga bat: Australia. Horrela hasten zen abentura

 

Siete trenes, un barco y un destino: Australia. Así empezaba la aventura

1960ko hamarkadan Australia langileak bilatzen zebilen. Kanabera mozten edo tabakoa biltzen lan egitea oso lan gogorra zen. Queensland-en neguan 20 eta 30 gradutara ibiltzen ziren beharretan, udan 40 gradutara. Ez zegoen asteburu librerik: tabakoa jaso edo kanabera ebaki beharrez gero, berdin astelehena edo igandea izan. Australiako Gobernuak antolatutako erreklutamendu prozesua pasa eta gero, eta hainbat trenetan ibili ondoren Bartzelonako portuan ontzia hartzeko, horren ondoren Australiara egokitzeko prozesua iristen zen: Lana, nola antolatu eguneroko bizitza, gizarte berri batean integratzea. Horretarako guztirako elkartasun etnikoko loturak eraiki behar ziren eta elkartzeko beharra zegoen. Ikuspegi akademikotik, Australiako euskal diasporari buruzko hiru ikerketa nagusi daude: Gloria Totoricagüenaren 'Australia'; eta 'Azucar Amargo'  eta 'Vascos en las Antípodas', biak William Douglassek idatziak. Hala ere oraindik lan handia dago egiteko ahozko lekukotasunei dagokienez (euskal australiarrak desagertzen ari den belaunaldia baita) eta objektuak bilatzeko, sailkatzeko eta artxiboan gordetzeko. Irudian larunbateko topaketan erakutsitako collage bat "Canguro operazioa" deiturikoa, Euskaditik Australiarako jauzi handiarena.

 

TOPAKETAREN ARGAZKI GALERIA

 

En la década de 1960 Australia buscaba mano de obra. Trabajar cortando caña o recolectando tabaco era un trabajo muy duro. En el invierno de Queensland a 20 y 30 grados, en verano a 40. No había fin de semana libre: mientras hubiera que recoger tabaco o cortar caña, fuera lunes o domingo. Tras pasar el proceso de reclutamiento organizado por el Gobierno australiano y después de tomar varios trenes hasta embarcar en el puerto de Barcelona, llegaba el proceso de adaptación a Australia: El trabajo, la organización de la vida diaria, la integración en una nueva sociedad. Para todo ello era necesario construir lazos de solidaridad étnica y asociarse. Desde el punto de vista académico hay tres estudios principales sobre la diáspora vasca en Australia: 'Australia' de Gloria Totoricagüena; 'Azucar Amargo' y 'Vascos en las Antípodas', ambos de William Douglass. Pero queda todavía mucha labor por hacer en relación a testimonios orales (se trata de una generación que empieza a desaparecer) y de búsqueda, depósito y clasificación de objetos en archivo. En la imagen collage, expuesto en el encuentro del pasado sábado, de la llamada "Operación Canguro", el gran salto de Euskadi a Australia.

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL ENCUENTRO

 

     
 

 

 
[X]
We use cookies of our own and of third parties to improve our services and to be able to offer you, by means of web browsing analysis, the best options.
If you continue browsing, we assume that you agree to their use. For further information, please click here.