EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

Euskal Etxeak Digitala #745

745 ZK.
2019 / 10 /  21 - 25

 

Nº 745
21 - 25 / 10 / 2019

> ENARA: Atzerriko euskal herritarren gaineko inkestaren emaitzak

 

> ENARA: Resultados de la encuesta sobre vascos y vascas en el exterior

ENARA inkestaren helburua izan da Euskal Herritik kanpo bizi diren euskal herritarren jarrera eta iritziak ezagutzea beren nortasunari, euskal kulturarekin duten loturari, euskal etxeekiko harremanari eta kanpoan den euskal komunitaterako Eusko Jaurlaritzaren programen ezagutza eta balorazioari buruz. Landa lana 2019ko ekainaren 7a eta abuztuaren 30a bitartean egin zen, galdetegi bat helaraziz Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin lotura duten pertsonei eta kanpoko euskal herritarrek gehien erabiltzen dituzten informazio atari eta sare sozialetan galdetegia zabalduz.

 

Guztia irakurri

 

 

 

Eta zozketatu dira lau bidai Euskadira edo Boiseko Jaialdira joateko.  ENARA inkesta bete dutenen artean bi lagunentzako 5 egunetako 4 bidai zozketatu dira, aukeran Boiseko Jaialdira joateko edo Euskadira etortzeko. Zozketa Kanpoan diren Euskal Gizataldeen Mundu Batzarrean egin da (irudian Gorka Álvarez Aranburuk zozketaren emaitza jakinarazten die batzarkideei), hile hontako hasieran Bilbon izan dena. Bi irabazle Argentinan bizi dira, bat Txekiar Errepublikan eta beste bat AEBn. Zorionak lauroi !

 

El objetivo de la encuesta ENARA ha sido conocer las actitudes y opiniones de las vascas y los vascos que viven fuera de Euskal Herria, en torno a su identidad, su vínculo con la cultura vasca, su relación con las euskal etxeak y el conocimiento y valoración de los programas del Gobierno Vasco para la Comunidad Vasca en el exterior. El trabajo de campo se realizó entre los días 7 de junio y 30 de agosto de 2019, a través de un cuestionario dirigido a personas vinculadas a la Secretaría General de Acción Exterior de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco y difundido a través de los portales informativos y redes sociales más utilizadas por las personas vascas del exterior.

 

Ampliar noticia

 

 

 

Y sorteo de cuatro viajes a Euskadi o al Jaialdi de Boise. Entre quienes han cumplimentado la encuesta ENARA se han sorteado 4 viajes de 5 días para dos personas, bien a Euskadi o bien al Jaialdi de Boise. El sorteo se ha realizado durante el VII Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el exterior (en la imagen Gorka Álvarez Aranburu da a conocer a los y las congresistas el resultado del sorteo), celebrado a principios de este mes en Bilbao. Dos de las personas ganadoras viven en Argentina, otra en la República Checa y otra en los EE.UU. ¡ Zorionak a los cuatro!

 

> Euskal etxeentzako 2019ko diru-laguntzak esleitu dira

 

> Adjudicadas las subvenciones 2019 a las euskal etxeak

Atera da 2019ko deialdiari dagokion euskal etxeei eta federazioei zuzendutako diru-laguntzen esleipena. Deialdi honetarako 871.968,97 euro esleitu dira, 751.982,20 euro IV. kapituluan (ohiko gastuak eta jarduerak antolatzekoan) eta 119.986,77 euro VII. kapituluan (azpiegituretan). Euskal etxe esleipendunak 15 herrialdekoak dira IV. kapituluan (Alemania, Amerikako Estatu Batuak, Argentina, Belgika, Brasil, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia Kanada, Kolonbia, Kuba, Peru, Txile, Uruguai eta Venezuela) eta 9 herrialdekoak VII. kapituluan (Argentina, Amerikako Estatu Batuak, Belgika, Espainia, Frantzia, Peru, Txile, Uruguai eta Venezuela).

 

Guztia irakurri

 

Se ha publicado la adjudicación de subvenciones a las euskal etxeak y federaciones correspondiente a la convocatoria de 2019. En esta ocasión, se han adjudicado un total de 871.968,97 euros, 751.982,20 euros en el capítulo IV (actividades y funcionamiento) y 119.986,77 euros en el capítulo VII (infraestructuras). En el Capítulo IV las euskal etxeak adjudicatarias provienen de 15 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela) y de 9 países en el Capítulo VII (Argentina, Bélgica, España, Chile, Estados Unidos de América, Francia, Perú, Uruguay y Venezuela).

 

Ampliar noticia


 

> Bi euskal etxe berri aitortu dira Argentinan: Neuquén-en eta Roldán-en

 

>  Dos nuevas euskal etxeak reconocidas en Argentina: en Neuquén y Roldán

Eusko Jaurlaritzak bi euskal etxe berri aitortu ditu, biak Argentinan: Neuquén hiriko "Asociación Civil Baskos de la Confluencia" (Argentinako Neuquén probintziakoa) eta Roldán hiriko "Centro Vasco Euskel Biotza" (Argentinako Santa Fe probintziakoa). Euskal emigrazio gehien jaso zuen eta, ondorioz, euskal etxe gehien dituen herrialdea da Argentina. Aitortu diren azken bi hauekin 87 euskal etxe daude Argentinan egun.

 

Euskal Etxeek aldez aurreko aitormena izan behar dute Eusko Jaurlaritzaren aldetik maiatzaren 27ko 8/1994 Legean (Euskal Autonomia Erkidegoaz Kanpoan diren Euskal Gizatalde eta Etxeekiko Harremanetarakoa) jasotakoa ahalbideratzeko eta lege horretan finkatutako prestazioak eskuratu ahal izateko.

 

 

Irudietan Neuquén-eko (Argentinako Patagonian) eta Roldán-eko (Santa Fe probintzian) paisaiak. Roldán ingelesek ekarritako trenbidearen ibilbidean sortutako hiria da.

 

 

 

El Gobierno Vasco ha reconocido dos nuevas euskal etxeak, ambas en Argentina: La "Asociación Civil Baskos de la Confluencia" en la ciudad de Neuquén (de la provincia argentina de Neuquén) y el "Centro Vasco Euskel Biotza" en la ciudad de Roldán (de la provincia argentina de Santa Fe). El país que más emigración vasca recibió y, en consecuencia, más euskal etxeak tiene es Argentina. Con estas dos últimas que han sido reconocidas, en la acualidad hay en Argentina 87 euskal etxeak.

 

Las euskal etxeak tienen que contar con el reconocimiento previo por parte del Gobierno Vasco para hacer posible lo previsto en la Ley 8/1994 de 27 de mayo ( de Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos del Exterior de la Comunidad Autónoma Vasca ) y poder tener acceso a las prestaciones contenidas en la misma.

 

 

En las imágenes, paisajes de Neuquén (en la Patagonia argentina) y Roldán (en la provincia de Santa Fe), ciudad surgida en el itinerario del ferrocarril inglés,

 

 

> Elkartuta jai giroan igarotzeko "anaien arteko" asteburua

 

> Un week-end festif et convivial « entre frères »

Inoiz baino hobeto eraman du jai asteburu horretan (Montpellierreko euskal etxeak antolaturik) Anaiki abesbatzak bere izena. Anaitasunaren sentimenduak (euskaraz "anaiki" hitzak "anaien artean" esan nahi du eta) animatu baititu iraileko 28ko larunbataren gaua eta iraileko 29ko igandearen eguna. Montpellierreko hiriak pozez beterik hartu zituen abesbatzako hogei kidek haien ahots paregabeak entonatu zuten trumoiak balira bezala Saint-Bernard de Lattes eleizan, larunbateko gauan, Jean-Marie Guezala abesbatzako buruak ekitaldi horretarako prestatu zuen eleizako abesti sakratuen eta profanoen errepertorioa abestuz.

Lehenengo argazkian Jean-Marie Guezala eta Anaiki abesbatzako bere gizonak Saint-Bernard eleizean.

Bigarrenean Francky Etchegorry et Jacques Lesca, Montpellierreko euskal etxeko kideak.

 

Anaikik eskaini zuen kontzertuaren argazkiak

 

Montpellierreko eskualdeko euskaldunek urtero egiten duten jaiaren argazkiak

 


 

 

 

 

Le chœur d'hommes basque Anaiki n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce weekend de fête organisé par la Maison basque de Montpellier. Car c'est bien l'esprit de fraternité – le terme basque « anaiki » signifie « entre frères, fraternellement » – qui a animé la soirée du samedi 28 septembre et la journée du dimanche 29 septembre. La vingtaine de choristes accueillis avec un grand plaisir à Montpellier a fait résonner ses magnifiques voix en l'église Saint-Bernard de Lattes, le samedi soir, interprétant un programme d'œuvres religieuses sacrées et profanes spécialement élaboré pour l'occasion par le chef du chœur Anaiki, Jean-Marie Guezala.

Dans la première photographie, Jean-Marie Guezala et ses hommes du chœur Anaiki à l'église de Saint-Bernard.

Dans la deuxième Francky Etchegorry et Jacques Lesca, membres de la maison Basque de Montpellier.

 

Des photos du concert donné par Anaiki

Des photos de la fête annuelle des Basques de la région de Montpellier

 

Un fin de semana de fiesta en hermandad. El coro masculino "Anaiki" nunca antes había portado tan bien su nombre como ese fin de semana de fiesta, organizada por la euskal etxea de Montpellier. Ya que es precisamente el espíritu de fraternidad –en lengua vasca el término "Anaiki" significa "entre hermanos"– el que ha animado la velada del sábado 28 de Septiembre y la jornada del domingo 29 de Septiembre. Los veinte integrantes del coro, acogidos con gran placer por la ciudad de Montpellier, hicieron tronar sus magníficas voces en la iglesia de Saint-Bernard de Lattes, la noche del sábado, interpretando un programa de obras religiosas sagradas y profanas especialmente elaborado para la ocasión por el cabeza del coro Anaiki, Jean-Marie Guezala.

En la primera fotografía Jean-Marie Guezala y sus hombres de la coral Anaiki en la iglesia de Saint-Bernard.

En la segunda Francky Etchegorry y Jacques Lesca, miembros de la euskal etxea de Montpellier.

 

Fotos del concierto ofrecido por Anaiki

Fotos de la fiesta anual de la gente vasca de la región de Montpellier

 

> Agenda eta erreferentziak

 

Agenda y referencias

 

 

Habana-ko euskal etxeko (Asociación Vasconavarra de Beneficencia) ordezkariak Lehendakaritzan

 

Ipar Amerikako mendebaldeko euskaldunen potretak. Baionako Euskal Museoan
 

 

ESMAtik bizirik atera ziren emakumeak Gogoran, Memoriaren Institutuan

 

Argentinako Euskal Aste Nazionala, Bahía Blancan: Azaroaren 4tik 10era

 

The American Calendar

 

 

Representantes de la euskal etxea de La Habana (Asociación Vasconavarra de Beneficencia) en Lehendakaritza

 

Portraits de Basques dans l'Ouest américain. Musée Basque de Bayonne

 

Mujeres que sobrevivieron a la ESMA en Gogora, Instituto de la Memoria

 

Semana Nacional Vasca de Argentina, en Bahía Blanca: Del 4 al 10 de noviembre

 

The American Calendar

 

     
     
[X]
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de la navegación.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información pulse aquí.