EuskalEtxeak. Portal de y para los centros vascos

Euskal Etxeak Digitala #769

769 ZK.
2020 / 7 / 27-31

 

 

Nº 769
27-31 / 7 / 2020

 

> Loiolako Inazio, gure historiako euskaldunik unibertsalena, ospatuko dugu gaur
 

 

> Celebramos hoy a Ignacio de Loiola, el vasco más universal de nuestra historia

Zaila da Euskal Herria imajinatzea Loiolako Inazio gabe. Eta zaila da halaber euskal diaspora irudikatzea santu honen (euskal "santua", duda barik bera baita euskal santu nagusia) eguna ospatu gabe. Gaur, uztailak 31, Loiolako San Inazio eguna da, euskaldunen egutegian markatutako egun horietako bat, bai Euskal Herriko euskaldunentzat, bai diasporakoentzat. Eta hori egun horrek jendea mugitzeko duen gaitasun handiagatik, bai emozionalki, bai sinbolikoki: Nola edo hala (bakoitzarentzat dena delakoa) Azpeitiko santua guztioi "tokatzen" zaigu eta. Horrela, planetaren luze-zabalean barreiatuta dagoen euskal komunitateak (eta bereziki euskal etxeen inguruan antolaturiko euskal komunitateak) ospatuko du gaur gure historiako euskaldunik unibertsalena dena (eta ez dira gutxi izan, euskalduna herri emigrantea, bidaiaria eta kanpora iraulia izan baita). Berak izan duen eragina bizitza erlijioso, politiko eta kulturalaren arlo guztietan, ez bakarrik Euskadikoan, Espainiakoan, Frantziakoan eta nazio horien kultura-esparruko herrialdekoetan, mundukoek baizik, ez du parekorik lur honetako beste ezein seme-alabek izan dezaketenarekin.


 

 

 

Es difícil imaginar el País Vasco sin Ignacio de Loiola. Y es difícil imaginar la diáspora vasca sin celebrar el día de este santo ("el" santo vasco por excelencia). Hoy, 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loiola, es uno de esos días marcados en el calendario de los vascos, tanto de Euskal Herria como de la diáspora, por su formidable capacidad de movilización, tanto en el plano emocional como en el simbólico: De algún modo (el que sea para cada uno) el santo de Azpeitia nos "toca" a todas y a todos y todas y todos lo celebramos. De modo que la comunidad vasca esparcida a lo largo y ancho del planeta (y especialmente la parte de ella organizada en torno a las euskal etxeak) festejará hoy al que es sin duda el vasco más universal de toda nuestra historia (y conste que no han sido pocos, al ser el vasco un pueblo emigrante, viajero y volcado al exterior), cuyo influjo en todos los órdenes de la vida religiosa, política y cultural, no solo de Euskadi, España, Francia y los países de la órbita cultural de estas naciones, sino del mundo, no tiene parangón en ningún otro hijo o hija de esta tierra.

 

 

> San Inazio jaia Boisen eta Rosarioko eta Necocheako euskal etxeen urteurrenak

 

>  La fiesta de San Ignacio en Boise y los aniversarios de las euskal etxeak de Rosario y Necochea

San Inazio egunaren ospakizunak esanahi berezia du gaur, 2020ko uztailaren 31n, Argentinako bi euskal etxetan, Necochean eta Rosarion. Tradizioz, esanahi handia du Boiseko Jaialdiarentzat ere, santuaren ospakizuna ekitaldiaren (aurten Jaialdia bertan behera geratu bada ere, covid-19aren ondorioz) bihotzaren zati bat baita. Hala ere ez du galduko San Inazioren omenezko ohiko meza, oraingoan Kaliforniatik on-line emana. Hegoalderago jota, Argentinan, 2020. urte honetan Necocheako Euzkoetxeak 75 urte bete ditu, eta urteurren honi eta Argentinako oporretako hiri honetako euskal etxearen historiari buruzko informazioa ari dira zabaltzen eurok sare sozialetan. Bestalde, Santa Feko Rosarioko Zazpirak Bat euskal etxeak urte batzuk gehiago bete ditu... 108 urte hain zuzen ere! 1912ko uztailaren 14an euskal etxe honen sorrera-akta sinatu zenetik. Izan ere, euskal etxeen historia, euskal emigrazioa eta San Inazio Egunaren ospakizuna elkarrekin lotuta daude. Askotan, euskal etxeen aurrekaria euskaldunen hotelak edo elkarri laguntzeko taldeak izan ziren, non emigratzaileak San Inazio Eguna edo beste euskal jai batzuk ospatzen zituzten. Irudietan Argentinako Necochea eta Rosarioko euskal etxeak.

La celebración de la festividad de San Ignacio tiene hoy, 31 de julio de 2020, un significado especial en dos euskal etxeak de Argentina, la de Necochea y la de Rosario. Tradicionalmente lo tiene también, y mucho, para el Jaialdi de Boise, ya que la celebración del santo forma parte del corazón mismo de ese evento (cancelado este año a causa del covid-19), pero que no perderá su habitual misa en honor a San Ignacio, oficiada esta vez on-line desde California. Más al Sur, en Argentina, este año 2020 la Euzkoetxea de Necochea cumple 75 años de su fundación y están subiendo a las redes sociales información sobre este aniversario y sobre la historia de la euskal etxea de esta ciudad balnearia argentina. Por su parte la euskal etxea Zazpirak Bat de Rosario de Santa Fé cumple algunos años más... ¡108 años! Desde que el 14 de julio de 1912 se firmará el acta fundacional de esta euskal etxea. La historia de las euskal etxeak, la emigración vasca y la celebración del Día de San Ignacio están unidas entre sí. En numerosas ocasiones el antecedente de las euskal etxeak son hoteles de vascos o grupos de ayuda mutua donde los emigrantes se encontraban y, periódicamente, celebraban el Día de San Ignacio u otras festividades vascas. En las imágenes, las euskal etxeak de Necochea y Rosario, en Argentina.

> Euskal Diasporaren Eguna irailaren 8ko aste osora irekiko da

 

> La celebración del Día de la Diáspora Vasca se abrirá a toda la semana del 8 de septiembre

Eusko Jaurlaritzak irailaren 8ko aste osora irekiko du Diasporaren Eguna, euskal etxeak formatu berean eta egun berean ospatzera behartuta egon ez daitezen. Asmoa ospakizun guztiak dokumental baten bitartez ezagutaraztea da. Iñigo Urkullu lehendakariak ospakizunarekin bat egiteko borondatea adierazi du, eta ekitaldi instituzional batean egingo du, ziur aski Gipuzkoan egingo dena. Ekitaldi horretan, hainbat herrialdetako dantzariek dantza bera interpretatuko dute modu birtualean.

 

The celebration of the Basque Diaspora Day will be open to the whole week of September 8

The Basque Government will open the celebration of the Day of the Diaspora to the whole week of September 8, so this way the Basque Clubs are not compelled to celebrate this event using the same format or on the same day. The goal is to make a documentary showing all the different celebrations taking place all over. Lehendakari Iñigo Urkullu has shown interest in taking part in the celebration and he will be attending an institutional event that will probably take place in Gipuzkoa in this edition. During the event dancers from all over the Globe will dance the same dantza in an on line broadcasting.

 

El gobierno Vasco abrirá la celebración del Día de la Diáspora a toda la semana del 8 de Septiembre, de forma que las euskal etxeak no se vean obligadas a celebrarlo en el mismo formato ni al mismo tiempo. La idea es dar a conocer todas las celebraciones en un documental. El Lehendakari Iñigo Urkullu ha manifestado su voluntad de sumarse a la celebración y lo hará con un acto institucional que posiblemente tendrá lugar en Gipuzkoa. Durante dicho acto, dantzaris de varios países interpretarán la misma dantza de forma virtual

 

La célébration de la Journée de la Diaspora basque se poursuivra pendant la semaine du 8 septembre

Le Gouvernement basque ouvrira la célébration de la Journée de la Diaspora à toute la semaine du 8 septembre, afin que les euskal etxeak ne soient pas obligés de la célébrer la Journée avec le même format et au même  temps. L'idée est de faire connaître toutes les célébrations dans un documentaire. Le Lehendakari Iñigo Urkullu a exprimé sa volonté de se joindre à la célébration et le fera à l'occasion d'un événement institutionnel qui aura, éventuellement, lieu au Gipuzkoa. Au cours de cet événement, des danseurs de différents pays exécuteront virtuellement la même dantza
 

 

> Chinoko euskal etxeak webgunea berritu du

 

> The Basque Club of Chino has renewed its website

Chinoko (Los Angeles, Kalifornia) euskal etxeak irailaren 5 eta 6ko euskal jaialdia bertan behera utzi du, covid 19ak eragindako krisi sanitarioa dela eta, baina... euskal etxe honek ere ahalegin handia egin du bere webgunea berritzeko, eta bertan dohaintzak egin baitaitezke, bai erakundearen jardueretarako, bai bertako euskal komunitateko aparteko ikasleei bekak emateko. Beraz,  ondorengo konbinazio perfektu baten aurrean gaude: elkartasunarako euskal espirituaren ("auzolana" hortaz), eta, Amerikako enpresa-ikuspegiaren bene-benetako oinarrien artekoena. Argazkian, iazko jaiaren irudi bat.
 

 

The euskal etxea of Chino (in Los Angeles, California) has cancelled its Basque festival of September 5 and 6, due to the health crisis caused by covid-19, but... this Basque Club has also made a great effort with the renovation of its website, where donations can be made both for the institution's activities and, even, to provide scholarships to exceptional students from the local Basque community. So we are in front of a perfect match between the Basque spirit of solidarity (auzolana) and the very foundations of the American entrepreneurial vision. In the photo, a picture of last year's festival.

 

El centro vasco de Chino ha renovado su página web

La euskal etxea de Chino (en Los Angeles, California) ha cancelado su festival vasco del 5 y 6 de Septiembre, debido a la crisis sanitaria provocada por el covid-19, pero... este centro vasco también ha hecho un gran esfuerzo con la renovación de su página web, donde se pueden hacer donaciones tanto para las actividades de la institución como, incluso, para proporcionar becas a estudiantes excepcionales de la comunidad vasca local. Así que estamos ante una combinación perfecta entre el espíritu vasco de solidaridad (auzolana) y los fundamentos mismos de la visión empresarial americana. En la foto, una imagen de la fiesta del año pasado.


 

> Leopoldo Zugaza, Gure Artea sariduna

 

> Leopoldo Zugaza, premio Gure Artea

  Leopoldo Zugazak (irudian agertzen da bera), Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritzaren lagun eta kolaboratzaileak, Eusko Jaurlaritzaren Gure Artea saria jaso du, arteari, sortzaileen ibilbideari eta proiekzioari emandako babesa aitortzen duena. Gerediaga elkartearen sortzailea izan zen eta 1965etik ospatzen den Durango Azokaren aitzindari nagusietako bat ere. Kultur kudeatzaile gisa ibilbide luzea egin dauka (arte plastikoetan, literaturan, historian), Bilboko Arte Ederren Museoaren Patronatuko kide izan zen, eta funtsezkoa izan zen Gernikako Euskal Herriko Museoa sortzeko. Editore gisa, euskarari eta, oro har, euskal kultur unibertsoari lotutako hainbat lan argitaratu ditu. Batzuk euskal diasporari buruzkoak ere badira, hala nola "Un idioma en la maleta" (itsasoz haraindiko euskarari buruzkoa) edo "Si caemos sigan cantando" (Eresoinka abesbatza eta dantza taldeari buruzkoa, mundu osoan zehar biratu zuena).
 

 

 

Leopoldo Zugaza (en la imagen), amigo y colaborador de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, ha sido galardonado con el premio Gure Artea del Gobierno Vasco, que reconoce el apoyo al arte, la trayectoria de los creadores y su proyección. Fue fundador de la sociedad Gerediaga y uno de los principales precursores de la Azoka de Durango, que se celebra desde 1965. Con una prolongada trayectoria como gestor cultural (artes plásticas, literatura, historia) formó parte del Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao y fue clave en la creación del Museo de Euskal Herria en Gernika. Como editor ha publicado numerosas obras vinculadas al euskera y al universo cultural vasco en general. Algunas también sobre la diáspora vasca, como "Un idioma en la maleta" (sobre el euskera en ultramar) o "Si caemos sigan cantando" (sobre el grupo de coros y danzas Eresoinka, que giró por todo el mundo).

 

 

 

     
     
Resultados 1 - 16 de 150
[X]
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de la navegación.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información pulse aquí.